Telefoongids.pro

Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE WEBSITE telefoongids.pro

Teleservice Data y Voz, SL. Cami de la Mar 30 loc 8. Alfaz del Pi (España). Tax ID B54695317, stelt op haar website www.telefoongids.pro informatie ter beschikking over haar activiteiten.

Deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op het enige en exclusieve gebruik van de website van Teleservice Data y Voz en door zijn gebruikers. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing voor de gebruiker op alle pagina's van telefoongids.pro en wanneer een gebruiker gegevens invoegt in bestaande formulieren, voor het lezen, afdrukken, archiveren en acceptatie via internet. De gebruiker kan alleen deze gegevens invullen na het accepteren van de algemene voorwaarden. Teleservice Data y Voz, SL. Cami de la Mar 30 loc 8. Alfaz del Pi (España). is ingeschreven in het Handelsregister van Alicante (Spanje), augustus 2012. Het gebruik van de website van Teleservice Data y Voz houdt de volledige aanvaarding van deze algemene voorwaarden en bepalingen in door de gebruiker en de gebruiker mag de website niet gebruiken voor onwettelijke activiteiten en heeft ten alle tijden deze algemene voorwaarden te respecteren.

EEN- VOORWAARDEN voor toegang en gebruik

1.1. om deze website van Teleservice Data y Voz te gebruiken, is de gebruiker niet verplicht zich te registreren, behalve wanneer de gebruiker de informatie database op telefoongids.pro wil gebruiken. De gebruiker dient dan een formulier in te vullen en met deze inschrijving stemt de gebruiker in met de specifieke voorwaarden voor toegang en gebruik van deze website. Op de toegang en het gebruik van de website telefoongids.pro is de nederlandse wet van kracht en het beginsel van de goede trouw, de gebruiker gaat akkoord met de voorwaarden zoals hieronder genoemd voor een passend gebruik, die de regels van het web respecteert.

Verboden zijn alle handelingen die de wet overtreden, de rechten en de belangen van derden schaden, het recht op privacy, de bescherming van gegevens, intellectueel eigendom, etc. Teleservice Data y Voz verbiedt in het bijzonder de volgende handelingen:

1.1.1.- acties die plaatsvinden op de website die, op enigerlei wijze schade kunnen toebrengen aan systemen van Teleservice Data y Voz of aan derden.

1.1.2.- het zonder de vereiste toestemming verspreiden van elke vorm van reclame of commerciële informatie, via of met behulp van telefoongids.pro, direct of indirect, het massaal sturen van e-mails ("spamming") of het verzenden van zware boodschappen met de bedoeling om netwerkservers ("mail bombing") te blokkeren.

1.2.- Teleservice Data y Voz kan te allen tijde de toegang tot haar website ontzeggen of weigeren als het gebruik in strijd is met de wet, met de goede trouw of met deze algemene voorwaarden - zie clausule vijf.

TWEE- INHOUD- De inhoud opgenomen op deze site zijn ontwikkeld en opgenomen door:

2.1.- Teleservice Data y Voz met behulp van interne en externe bronnen, Teleservice Data y Voz is uitsluitend aansprakelijk voor intern ontwikkelde inhoud.

2.2.- Teleservice Data y Voz behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment de inhoud van haar website te wijzigen.

DRIE - AUTEURS- EN MERKRECHT-
STC SL wijst u erop dat de website telefoongids.pro - de originele content, de programmering, alsmede het ontwerp van de website - is beschermd door het auteursrecht; elke reproductie, communicatie, distributie en transformatie van deze elementen zijn strikt verboden zonder de uitdrukkelijke toestemming van Teleservice Data y Voz. Teleservice Data y Voz maakt in sommige gevallen gebruik van externe bronnen voor de ontwikkeling van de inhoud en ook links of hyperlinks naar artikelen of informatie van derden,dit altijd onder vermelding van de bron. De rechtmatige eigenaar van het auteursrecht van die informatie kan op ieder moment verwijdering van deze referenties aanvragen.

VIER- JURISDICTIE EN TOEGEPAST RECHT
Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. De nederlandse rechtbank is de toegewezen instantie om een controverse of conflict op te lossen, die kunnen ontstaan. De gebruiker doet uitdrukkelijk afstand van de bevoegdheid van andere organen die hierin zouden kunnen bemiddelen.

VIJF-
In het geval dat enige bepaling van dit document ongeldig wordt verklaard, blijven de andere bepalingen toepasbaar en te interpreteren, rekening houdend met de wil van de partijen en de doelstellingen van deze voorwaarden. Teleservice Data y Voz behoudt zich het recht voor bepaalde rechten als besproken in dit document niet uit te voeren, wat geen annulering met zich meebrengt zonder uitdrukkelijke erkenning verleend door Teleservice Data y Voz.

Zoek op letter